Bærekraft og Åpenhetsloven

Bærekraft

Vi har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2006, og jobber kontinuerlig med å bli grønnere og minimere våre utslipp der vi kan.

Våre renseri og vaskeri har gjort flere tiltak for å redusere utslipp, og benytter i all hovedsak svanemerket kjemi.

I 2023 har vi sammen med andre bedrifter i STN+ gjennomført et bærekraftsprosjekt hvor vi har satt oss noen mål for hvordan vi kan bli enda bedre. Vi har utarbeidet en bærekraftstrategi som tydeliggjør hvordan vi skal jobbe for å skape et mer bærekraftig Resolve. Vi har prioritert et utvalg av FNs bærekraftmål, samlet disse innenfor 3 hovedområder (8, 9, 12) og definert undermål og tiltak.

Har du forslag til hvordan vi kan kan forbedre vårt miljøarbeid, gi oss gjerne en tilbakemelding:

Vi tar miljøet på alvor, og jobber stadig med å redusere våre utslipp. Vi setter stor pris på dine innspill. Her kan du se vår innrapportering til Miljøfyrtårn for 2022.

Åpenhetsloven

Formålet med åpenhetsloven er å fremme selskapers respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon. Resolve er omfattet av denne loven og har iverksatt tiltak for etterlevelse av denne. 

Resolve har gjennomført aktsomhetsvurderinger og vurdert våre ansattes arbeidsforhold i vår virksomhet sammen med tillitsvalgte. 

Resolve AS gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs krav til miljø og menneskerettigheter Global Compact og arbeider med å kartlegge leverandørkjeden i tråd med lovkrav. Hvis resultatene av vurderingene viser at det foreligger brudd eller mistanke om brudd på ovennevnte rettigheter, vil selskapet klargjøre fakta og iverksette nødvendige tiltak. 

Generelt krever loven at Resolve: 

  • Gjennomfører kartlegging av menneskerettigheter i egen virksomhet og alle relevante forretningsforbindelser 
  • Offentliggjør våre retningslinjer vedrørende Åpenhetsloven, inkludert prosedyrer og identifiserte risikoer på vår nettside; resolve.no 
  • Gir informasjon på forespørsel 

Resolve vil kontinuerlig forbedre seg gjennom konstante vurderinger av alle interne og eksterne forretningsforhold i forhold til vurdering av risiko for negativ innvirkning på menneskerettigheter og/eller arbeidsforhold. 

Som organisasjon har vi stor respekt for alle individer og deres rettigheter. Vi forplikter oss til å opprettholde og kontinuerlig utvikle tiltak som vil fungere forebyggende og redusere risiko i vår egen virksomhet og i vår forsyningskjede. 

Om du har spørsmål vedrørende Åpenhetsloven, ta kontakt på epost: apenhetsloven@resolve.no 

Vi vil gjøre vårt beste for å svare på spørsmålene så snart som mulig, og senest etter 3 uker for enkle forespørsler, to måneder for omfattende spørsmål.